Ubezpieczenia wspólnoty

  KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

  Proponujemy ofertę wielu towarzystw w zakresie:
  • kompleksowego ubezpieczenia lokali mieszkalnych wspólnoty mieszkaniowej i mieszkańców od ognia i innych zdarzeń losowych
  • ubezpieczenie części wspólnej wspólnoty mieszkaniowej od ognia i innych zdarzeń losowych
  • ubezpieczenie majątku wspólnoty mieszkaniowej od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku
  • ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym członków wspólnoty mieszkaniowej
  • ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej wspólnoty mieszkaniowej
  • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej oraz rady nadzorczej

  Nazwa Wspólnoty Mieszkaniowej:

  Adres siedziby:

  NIP

  REGON

  E-mail
  Telefon
  Data początku ubezpieczenia:

  Suma ubezpieczenia budynków:
  PLN

  Liczba budynków:
  PLN

  Suma ubezpieczenia OC:
  PLN

  Suma ubezpieczenia OC Zarządu wspólnoty:
  PLN

  Ilość osób w składzie Zarządu:


  Rok budowy osiedla:

  Liczba klatek schodowych:

  Czy były prowadzone remanenty w przeciągu trzech lat:
  TAKNIE

  jeśli TAK to jakie :

  Czy są aktualne w wszystkie odbiory / przeglądy techniczne:
  TAKNIE


  Inne środki trwałe
  hydrofornie, przepompownieogrodzenia, bramy, furtkialtany śmietnikowe, budynki ochronydomofonylampy oświetleniowe

  Liczba lat ubezpieczenia bez wypłaty odszkodowania:

  Liczba szkód w ostatnim roku ubezpieczenia:

  Łączna kwota wypłat:
  Nazwa aktualnego/poprzedniego zakładu ubezpieczeń:

  Cena ubezpieczenia z roku ubiegłego:
  (*pole nieobowiązkowe, jeśli nie było szkód postaramy się uzyskać ofertę korzytsniejszą niż ta z roku ubiegłego)

  Oświadczam, że podane powyżej dane i informacje są prawdziwe oraz, że nie zostały zniekształcone ani pominięte jakiekolwiek istotne fakty
  TAKNIE