POLSKIE BIURO UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

POZNAJ NASZEGO PARTNERA

POLSKIE BIURO UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) to organizacja zrzeszająca zakłady ubezpieczeń, które na terytorium Polski prowadzą działalność w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, popularnie zwanego OC komunikacyjnym. Zgodnie z przepisami ustawy ubezpieczeniowej przynależność do Biura jest obowiązkowa.

W ramach prowadzonej działalności PBUK w szczególności zajmuje się:
wystawianiem dokumentów ubezpieczeniowych ważnych w innych państwach Systemu Zielonej Karty, w tym również ubezpieczeń granicznych ważnych w krajach EOG i Szwajcarii,
zawieraniem umów z zagranicznymi biurami narodowymi o uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych,
organizowaniem lub bezpośrednią likwidacją szkód spowodowanych w Polsce przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w krajach, które tak jak Polska, są członkami Systemu Zielonej Karty,
kreślaniem zasad i trybu dystrybucji dokumentów ubezpieczeń granicznych.

Ponadto PBUK pełni rolę organu odszkodowawczego i ośrodka informacji.
Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
Tel. 022 551 51 00
Fax. 022 551 51 99
www.pbuk.com.pl