Oferta

W naszej ofercie

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie OC w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji

Ubezpieczenie zewnętrznych urządzeń i instalacji

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

Ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Dowiedz się wiecej
+48 604 222 809